Sairauskassan lisäetuuskorvaukset 1.1.2018 alkaen

 1. 100% terveyskeskusmaksu, poliklinikkamaksu, päiväkirurgiasta peritty maksu, terveyskeskuksen tai sairaalan perimät sarjahoitomaksut (mm. fysioterapia ja syöpähoidot), yksityisen palveluntuottajan perimä terveyskeskuksen omavastuuosuus.
 2. 100% julkisen puolen kirjoittama lääkärinlausunto kun sillä haetaan lääkekorvausoikeutta.
 3. 100% kotisairaalamaksu (45 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 4. 100% sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu (30 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 5. 100 % julkinen hammashoito, 80% hammashoito yksityinen hammaslääkäri (max. 300€ kalenterivuodessa). Oikeus hammashoidonkorvaukseen alkaa 1 vuoden jäsenyyden jälkeen. 
 6. 85% yksityislääkärinpalkkio.
 7. 85% tutkimus- ja hoito (mm. laboratoriokokeet, röntgen).
 8. 85% puhe- ja psykoterapia (Kelan myöntämä kuntoutus).
 9. 75% Kela-korvattavat lääkkeet alkuomavastuun jälkeen.
 10. 75% silmälasit (2 vuoden välein, max 350€). Oikeus silmälasikorvaukseen alkaa 1 vuoden jäsenyyden jälkeen. 
 11. 50% ei-kela-korvattavat reseptilääkkeet (kun kyseessä on sairauden hoito).
 12. 50% fysioterapia (10 krt kalenterivuodessa).

 


 

Lääkkeinä ei korvata sellaisia tuotteita, joita saa apteekeista ilman reseptiä.

 


Lisäetuuskorvausta tulee hakea aina kirjallisesti Kelan korvaushakemuksella tai muulla vastaavalla hakemuksella josta tarvittavat tiedot selviävät.