Sairauskassan lisäetuuskorvaukset 1.1.2018 alkaen

 1. 100% terveyskeskusmaksu, poliklinikkamaksu, päiväkirurgiasta peritty maksu, terveyskeskuksen tai sairaalan perimät sarjahoitomaksut (mm. fysioterapia ja syöpähoidot), yksityisen palveluntuottajan perimä terveyskeskuksen omavastuuosuus.
 2. 100% julkisen puolen kirjoittama lääkärinlausunto kun sillä haetaan lääkekorvausoikeutta.
 3. 100% kotisairaalamaksu (45 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 4. 100% sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu (30 hoitopäivää kalenterivuodessa).
 5. 100 % julkinen hammashoito, 80% hammashoito yksityinen hammaslääkäri (max. 300€ kalenterivuodessa). Oikeus hammashoidonkorvaukseen alkaa 1 vuoden jäsenyyden jälkeen. 
 6. 85% yksityislääkärinpalkkio.
 7. 85% tutkimus- ja hoito (mm. laboratoriokokeet, röntgen).
 8. 85 % julkisen terveydenhuollon yksikössä tehdystä laboratoriotutkimuksesta. Korvausta maksetaan enintään 300 euroa kalenterivuodessa.
 9. 85% puhe- ja psykoterapia (Kelan myöntämä kuntoutus).
 10. 75% Kela-korvattavat lääkkeet alkuomavastuun jälkeen.
 11. 75% silmälasit (2 vuoden välein, max 350€). Oikeus silmälasikorvaukseen alkaa 1 vuoden jäsenyyden jälkeen. 
 12. 50% ei-kela-korvattavat reseptilääkkeet (kun kyseessä on sairauden hoito. Korvausta maksetaan max. 3 500 euroa kalenterivuodessa). 
 13. 50% fysioterapia (10 krt kalenterivuodessa).
 14. 85% Yksityisen sairauskuluvakuutuksen omavastuuosuudesta kun jäsenelle on myönnetty korvausta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella ja syntynyt kustannus on sairauskassan sääntöjen mukaan korvattava.

 


 

Lääkkeinä ei korvata sellaisia tuotteita, joita saa apteekeista ilman reseptiä.

 


Lisäetuuskorvausta tulee hakea aina kirjallisesti Kelan korvaushakemuksella tai muulla vastaavalla hakemuksella josta tarvittavat tiedot selviävät.