Toimintapiiri

Kassan toimintapiirin muodostavat Veitsiluodon tehtailla työsuhteessa pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt, heidän perheenjäsenensä, työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt perheenjäsenineen sekä kassan toimihenkilöt perheenjäsenineen.

Toimintapiirissä olevat yhtiöt:

 • ABB Oy
 • Fazer Food Services Oy
 • Efora Oy
 • Infocare Oy
 • Suomen Terveystalo Oy
 • Omya PCC Finland Oy
 • Oplax Oy
 • Pohjaset Tehdas- ja Logistiikkapalvelut Oy
 • ProTerveys Oy
 • Stora Enso Oyj
 • Stora Enso Oyj Fine Paper Veitsiluodon saha
 • Tornator Oy ja
 • SOL Palvelut Oy

 

Hallinto

Ylin päätäntävalta on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Sääntöjen mukaan varsinaisia kassankokouksia on vuosittain kaksi, joista toinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen marraskuussa.

Kassankokous valitsee hallituksen, jossa on 8 jäsentä varajäsenineen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksesta on erovuorossa joka toinen vuosi neljä, ja joka toinen vuosi neljä varsinaista jäsentä varajäsenineen.

päiv. 13.1.2016