Sääntöjen 7 pykälässä tarkemmin määrittelemällä tavalla maksu jäseniltä on 1,4 % ja 2,8 %, mikäli aviopuoliso on liitetty kassaan.

Eläkkeellä olevalta jäseneltä peritään 2,1 prosenttia hänen eläketulostaan ja 4,2 prosenttia sellaiselta jäseneltä, joka haluaa liittää kassaan aviopuolisonsa.

Ulkojäsenen jäsenmaksu on 53€/kk ja 506€/kk sellaiselta jäseneltä, joka haluaa liittää kassaan aviopuolisonsa.